En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tora la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accesible des de l’adreça URL https://cabure.es (d’ara endevant, el lloc web), que Caburé Gastrobar posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilizació del lloc web implica l’acceptació plena y sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Maribel Adán Saura
Domicili social: C/ Racó, 6
C.I.F.: 77095862T
Telèfon de contacte: 625404965
Correu electrònic: hola@cabure.es

Maribel Adán Saura és el responsable del Lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE)

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Caburé Gastrobar a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització del web. L’accés al web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquest, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.
3.3.- Els usuaris i usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari/a accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris i usuàries. Com a usuari/a has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DEL WEB.

L’idioma utilitzat pel titular al web serà el castellà. Caburé Gastrobar no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari/a, ni de les seves conseqüències.
Caburé Gastrobar podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris i usuàries.
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Caburé Gastrobar, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris i usuàries, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenlaces que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Caburé Gastrobar.

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicats per l’usuari o usuària podran ser emmagatzemadess en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Caburé Gastrobar, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Caburé Gastrobar no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Caburé Gastrobar no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o usuària (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari o usuària que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Caburé Gastrobar no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenlaces que s’incorporin en el web per a l’obertura d’uns altres. Caburé Gastrobar no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari o usuària per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests webs.
Caburé Gastrobar no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs als quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

El Lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari o usuària, sent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure adreces IP i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari o usuària. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per a realitzar estadístiques, de manera anonimizada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari o usuària coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de Caburé Gastrobar, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Caburé Gastrobar. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a Caburé Gastrobar, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, per la qual cosa cap usuari o usuària podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Caburé Gastrobar.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Caburé Gastrobar i els usuaris i usuàries, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En el cas que l’usuari o usuària tingui el seu domicili fora d’Espanya, Caburé Gastrobar i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Sant Pere de Ribes